Author = Delavar Kasmaei, Hosein
Number of Articles: 1
1. Imaging-Based Diagnosis of Wernicke Encephalopathy: A Case Report

Volume 19, Issue 4, November and December 2014

10.5812/traumamon.17403

Hosein Delavar Kasmaei; Alireza Baratloo; Maryam Soleymani; Zahra Nasiri